servis kit MTD ThorX 35/45/55 OHV, papir
[3011-M6-0017]

Servisni kit za motore MTD ThorX sa papirnim filterom.

 

Uključuje:

  • filter vazduha, papirni
  • predfilter vazduha, sunđer
  • ulje 0.6 lit
  • svećica

 

Motori MTD ThorX 35 OHV, ThorX 45 OHV, ThorX 55 OHV, OHV 35, OHV 45, OHV 55.

Motori Cub Cadet CC 55 OHV

 

 

ovo je originalni rezervni deo

 2.388,00 rsd

MTD # 751-10298

 

Modeli Cub Cadet:

11D-70JT603    CC 46 MPO
12A-82JT603    CC 53 SPO
12A-85JT603    CC 53 SPO  HW

24A-06MM603    CSV 060  # MTD

    751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 FE / 752Z1P61FE (2006) / Engine / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 QH / 752Z1P61QH (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 FEA / 752Z1P61FEA (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 FHA / 752Z1P61FHA (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 TH / 752Z1P65TH (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 MH / 752Z1P70MH (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 FWA / 752Z1P70FWA (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 WHA / 752Z1P70WHA (2009) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     2 P 70 MHB / 752Z2P70MHB (2010) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 FE / 752Z1P61FE (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT

    751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 EH / 752Z1P61EH (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 FH / 752Z1P61FH (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 TH / 752Z1P65TH (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 MH / 752Z1P70MH (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 FWA / 752Z1P70FWA (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 WHB / 752Z1P70WHB (2010) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 RH / 752Z1P70RH (2011) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 C 0 A / 752Z1P70C0A (2012) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 FE / 752Z1P61FE (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 EH / 752Z1P61EH (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT

    751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 FH / 752Z1P61FH (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 MH / 752Z1P65MH (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 FWA / 752Z1P65FWA (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 FHA / 752Z1P70FHA (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 WHB / 752Z1P65WHB (2010) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     5 P 70 MHB / 752Z5P70MHB (2010) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 WHC / 752Z1P65WHC (2012) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 FW / 752Z1P70FW (2006) / Engine / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 PH / 752Z1P61PH (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 DH / 752Z1P61DH (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT

    751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 MH / 752Z1P65MH (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 FWA / 752Z1P65FWA (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 FHA / 752Z1P70FHA (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 WHA / 752Z1P65WHA (2009) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     5 P 65 MHC / 752Z5P65MHC (2012) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     2 P 70 MHD / 752Z2P70MHD (2012) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 FH / 752Z1P70FH (2006) / Engine / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 PH / 752Z1P61PH (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 DH / 752Z1P61DH (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 FHA / 6046065 (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT

    751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 FHA / 752Z1P65FHA (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 LH / 752Z1P70LH (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 WH / 752Z1P70WH (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     5 P 65 MHB / 752Z5P65MHB (2011) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     2 P 70 MHC / 752Z2P70MHC (2011) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 FH / 752Z1P65FH (2006) / Engine / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 MH / 752Z1P61MH (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 FF / 752Z1P61FF (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 FI / 752Z1P61FI (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 FHA / 752Z1P65FHA (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT

    751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 LH / 752Z1P70LH (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 WH / 752Z1P70WH (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     5 P 65 MHB / 752Z5P65MHB (2010) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 RH / 752Z1P70RH (2011) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 FW / 752Z1P65FW (2006) / Engine / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 MH / 752Z1P61MH (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 FF / 752Z1P61FF (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 FI / 752Z1P61FI (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 LH / 752Z1P65LH (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 TH / 752Z1P70TH (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT

    751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 WH / 752Z1P65WH (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     5 P 65 MHB / 752Z5P65MHB (2011) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     2 P 70 MHB / 752Z2P70MHB (2010) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 FH / 752Z1P61FH (2006) / Engine / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 QH / 752Z1P61QH (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 FEA / 752Z1P61FEA (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 61 FHA / 752Z1P61FHA (2008) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 LH / 752Z1P65LH (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 70 TH / 752Z1P70TH (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     1 P 65 WH / 752Z1P65WH (2007) / Air cleaner, Carb... / AIR CLEANER KIT

    751-10298     AIR CLEANER KIT     5 P 65 MHB / 752Z5P65MHB (2010) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT
751-10298     AIR CLEANER KIT     2 P 70 MHC / 752Z2P70MHC (2011) / Carburetor, Air C... / AIR CLEANER KIT

Modeli: OHV 35, OHV 45, OHV 55, ThorX 35 OHV, ThorX 45 OHV, ThorX 55 OHV.

 

Zamenjuje filter vazduha: 751-10298, 3011-M6-0001.