multi-star® plug JA-M 20

ja-m 20

Okopavanje sa JA-M 20 multi-star® plugom optimizuje se snabdevanje vodom i kiseonikom, jača formiranje
korenje i kao efekat povećava prinos. Plug je takođe idealan za pravljenje irigacionih rovova. Radna širina je 20 cm.
ZM 150 držalja od jasenovine je idealna za JA-M 20 multi-star® plug.

Broj artikla: 2615000
Dimenzije: Š: 20 cm
Aplikacije: bolji dotok vode i vazduha, oranje
Drška / Zahvat: Preporučeno ZM 150
Ekstra:
  • 20 cm širina rova

2.064,00