multi-star® ručne vile LU-GM

multi-star<sup>®</sup> Hand Fork LU-GM

Zahvaljujući uskom, zašiljenom obliku svojih krakova, ova ručna ipak snažna LU-GM multi-star® ručna
vila omogućava lako i za korenje bezazleno sađenje i presađivanje na laganim srednjim zemljištima. Sve
multi-star® držalje su prilagođene za LU-GM ručne vile.

Broj artikla: 2908002
Dimenzije: Š: 7.5 cm
Aplikacija: Sađenje
Ručka / Drška: Sve multi-star® drške
Ekstra:
  • Uski, zašiljeni kraci

1.284,00