ODABERITE ODGOVARAJUĆU TRAKTORSKU KOSILICU ZA VAŠU BAŠTU

KAKO DA ODABERETE PRAVU TRAKTORSKU KOSILICU?

POVRŠINA TRAVNJAKA 

Koja je odgovarajuća veličina kosišta za moju traktorsku kosilicu?

Traktorske kosilice sa kosištem od 76 cm do 127 cm, i odgovarajućim kosištem uglavnom zavise od veličine
travnjaka koje se kosi. Informacije niže će Vam pomoći da lakše odaberete kosište za Vaše potrebe.

Koliko m² možete pokositi za 1 sat?

Primer 1: 
Sakupljanje: sa kosištem širine 76 cm možete pokositi 1400 m² za 1 sat uključujući 7-8 pražnjenja korpe.

Primer 2: Malčiranje ili izbacivanje: sa kosištem širine 76 cm možete pokositi 2000 m² za 1 sat

površina košenja