ODABERITE ODGOVARAJUĆU KOSILICU ZA VAŠU BAŠTU

SAKUPLJANJE U KORPU, MALČIRANJE ILI IZBACIVANJE?

Donja tabela Vam prikazuje maksimalnu površinu travnjaka po 
širini noža, koju možete pokositi za jedan sat. Na Vama je da odlučite da li želite 
da sakupljate travu, malčujete ili da razbacate pokoišenu travu.

Koliko m² možete pokositi za 1 sat?

Primer 1: 
Sakupljanjem: sa širinom košenja od 42 cm možete pokositi 600 m² za 1 sat uključujući 10-12 pražnjenja korpe.

Primer 2: Malčevanje ili razbacivanje: sa širinom košenja od 42 cm možete pokositi 900 m² za 1 sat.

površina košenja