Klinovi i osigurači kit, MTD,

84-114 cm
[7011-M6-0011]

 

Komplet klinova i osigurača spirale čistača snega.

 

Uključuje:

4 x klina MTD # 738-04124

4 x osigurača MTD # 738-04155

 

  • Čistači snega: WOLF-Garten, Cub Cadet, Yard-Man
  • dvostepene i trostepene
  • radnog zahvata 84 cm89 cm114 cm
  • proizvodnja od 2005. na dalje

 

Modeli:

 

    738-04155     PIN SHEAR     933 SWE / 31AY95KV603 (2013) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     YM 8413 DE / 31AY9PKI643 (2007) / Milling drive / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AV9J3W603 (2008) / Shear bolt / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     935 SWE / 31AY97KV603 (2013) / Shear bolt / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     Expert 84110 / 31AY95SV650 (2014) / Impeller / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     935 SWE / 31AY97KV603 (2013) / Impeller / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     933 SWE / 31AY95KV603 (2012) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     YM 8413 DE / 31AY9PKI643 (2007) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AV9P3W603 (2007) / Shear bolt / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     933 SWE / 31AY95KV603 (2014) / Shear bolt / PIN SHEAR

    738-04155     PIN SHEAR     Expert 84110 / 31AY95SV650 (2013) / Impeller / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     933 SWE / 31AY95KV603 (2014) / Impeller / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     YM 84 M-W / 31AY95KV643 (2011) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     YM 8413 DE / 31AV9Q3I643 (2006) / Auger housing, Au... / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     YM 84 M-W / 31AY95KV643 (2011) / Shear bolt / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     933 SWE / 31AY95KV603 (2013) / Shear bolt / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     YM 8413 DE / 31AY9PKV643 (2009) / Milling drive, Im... / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     933 SWE / 31AY95KV603 (2013) / Impeller / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AY97KW603 (2014) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     YM 8413 DE / 31AY9PKV643 (2009) / Shear bolt / PIN SHEAR

    738-04155     PIN SHEAR     933 SWE / 31AY95KV603 (2012) / Shear bolt / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     YM 8413 DE / 31AY9PKV643 (2008) / Milling drive, Im... / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     933 SWE / 31AY95KV603 (2012) / Impeller / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     Expert 84110 / 31AY95SV650 (2014) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AY97KW603 (2013) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     YM 8413 DE / 31AY9PKV643 (2008) / Shear bolt / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AY97KW603 (2014) / Shear bolt / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AV9P3W603 (2007) / Milling drive, Im... / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AY97KW603 (2014) / Impeller / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AV9J3W603 (2009) / Impeller / PIN SHEAR

    738-04155     PIN SHEAR     Expert 84110 / 31AY95SV650 (2013) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AY97KW603 (2012) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     YM 8413 DE / 31AY9PKI643 (2007) / Shear bolt / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AY97KW603 (2013) / Shear bolt / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AV9J3W603 (2009) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AY97KW603 (2013) / Impeller / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AV9J3W603 (2008) / Impeller / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     935 SWE / 31AY97KV603 (2013) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     Expert 84110 / 31AY95SV650 (2014) / Shear bolt / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AY97KW603 (2012) / Shear bolt / PIN SHEAR

    738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AV9J3W603 (2008) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AY97KW603 (2012) / Impeller / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     YM 8413 DE / 31AY9PKV643 (2009) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     933 SWE / 31AY95KV603 (2014) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     Expert 84110 / 31AY95SV650 (2013) / Shear bolt / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AV9J3W603 (2009) / Shear bolt / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     945 SWE / 31AV9P3W603 (2007) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     YM 84 M-W / 31AY95KV643 (2011) / Impeller / PIN SHEAR
738-04155     PIN SHEAR     YM 8413 DE / 31AY9PKV643 (2008) / Auger housing / PIN SHEAR

Klinovi

klinovi2

 

1.698,00