Klinovi i osigurači kit, MTD,

53-76 cm
[7011-M6-0010]

 

Komplet klinova i osigurača spirale čistača snega.

 

Uključuje:

4 x klina MTD # 738-04124

4 x osigurača MTD # 714-04040

 

  • Čistači snega: WOLF-Garten, Cub Cadet, Yard-Man
  • dvostepene i trostepene
  • radnog zahvata 56 cm61 cm66 cm71 cm76 cm
  • proizvodnja od 2005. na dalje

 

Modeli:

 

738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     SB 626 / 31AV6WLF680 (2009) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     POLAR 8066 / 31AV66LN609 (2007) / Auger housing, Au... / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     POLAR 10071 / 31AV6ZLO609 (2009) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     POLAR 5056 / 31A-3PAD609 (2007) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     M 56 / 31B-32AD678 (2012) / Auger housing, Au... / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     M 61 / 31A-62BD700R (2011) / Auger housing, Au... / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Select SF 61 / 31A-62C2650 (2012) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Ambition SF 66 E / 31AY54T3650 (2014) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Expert 7690 / 31AY55TU650 (2013) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     ME 61 / 31AW63F2678 (2013) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2

    738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     63 BD / 31A-63BD700 (2012) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     63 BD / 31A-63BD700 (2013) / Auger housing, Au... / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     ME 61 K / 31AY53T2696 (2014) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     SB 624 / 31AW63LE680 (2011) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     530 SWE / 31AY55LU603 (2013) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     E 640 F / 31AV6WHF678 (2009) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     SB 628 / 31AY65LG680 (2011) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     E 660 G / 31AE6LFG700R (2007) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     GE 76 4-S / 31AY65LH607 (2013) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     SB 628 / 31AV6ZLG680 (2009) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2

    738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Select SF 61 E / 31AW63F2650 (2013) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     528 SWE / 31AV5WTT603 (2009) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     ME 61 / 31AW63F2678 (2013) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     E 740 F / 31AV7W0F678 (2009) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     ME 66 / 31AY64S3678 (2011) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     530 SWE / 31AY5STU603 (2007) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Ambition SF 76 E / 31AY55T5650 (2014) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     E 740 F / 31BV7F0F678 (2007) / Shear bolt / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Ambition SF 66 TE / 31AY74S3650 (2012) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     YM 6170 DEM / 31AY53LR643 (2009) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2

    738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     530 SWE / 31AY55LU603 (2012) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     YM 6680 DE / 31AY56LS643 (2009) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     ME 66 T / 31AY74S3678 (2012) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     528 SWE / 31AY55LT603 (2012) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     for 500 series (4... / OEM-190-032 (2012) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     008 - 61cm for BM... / 396-008-600 (2009) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     for 600 series (R... / OEM-190-032 (2012) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     for 900 series (N... / OEM-190-032 (2009) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     for CC 1000 SD se... / OEM-190-032 (2010) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     for CC 2000 SD se... / 190-341-100 (2010) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2

    738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     526 HDSWE / 31AY55KX603 (2014) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     530 HDSWE / 31AY57KZ603 (2014) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     YM 5655 DE / 31AT6TCD643 (2006) / Auger housing, Au... / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     E 640 F / 31A-6GN3711R (2007) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     YM 5655 DE / 31AV6TFD643 (2007) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     E 625 / 31AV63FE678 (2008) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     YM 6170 DEM / 31AY53LR643 (2009) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     SB 626 / 31AV6WLF680 (2008) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     6 ACE / 31A-6ACE700 (2007) / Auger housing, Au... / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     POLAR 10071 / 31AV6ZLO609 (2008) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2

    738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     ST 380 D / 31A-32AD678 (2009) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     M 56 / 31B-32AD678 (2011) / Auger housing, Au... / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     611 D / 31A-62CD678 (2009) / Auger housing, Au... / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Ambition SF 66 E / 31AY64S3650 (2013) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Expert 7190 / 31AY55TT650 (2013) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     ME 61 / 31AW63F2678 (2012) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     ME 76 / 31AY65S5678 (2013) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     82-20 / 31AY55TU676 (2014) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     SB 624 / 31AV63LE680 (2009) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     530 SWE / 31AY55LU603 (2012) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2

    738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     E 640 F / 31AV6WHF678 (2008) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     SB 626 / 31AY65LF680 (2011) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     E 740 F / 31AV7W0F678 (2009) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Snow Magic Deluxe 71 / 31AY55LH615 (2014) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     SB 628 / 31AV6ZLG680 (2008) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Select SF 61 E / 31AW63F2650 (2012) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     528 SWE / 31AV5WTT603 (2008) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     ME 61 / 31AW63F2678 (2012) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     E 740 F / 31AV7W0F678 (2008) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Ambition SF 66 TE / 31AY74T3650 (2014) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2

    738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     528 SWE / 31AV5WTT603 (2009) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Ambition SF 76 E / 31AY65S5650 (2013) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     E 740 F / 31AV760F678 (2007) / Shear bolt / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     XS 7610 E / 31AY65S5693 (2012) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     YM 6170 DEM / 31AY53LR643 (2008) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     YM 76 M-W / 31AY55LU643 (2011) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     YM 6680 DE / 31AY56LS643 (2008) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     ME 66 T / 31AY74S3678 (2011) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     YM 71 M-W / 31AY55LT643 (2011) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     for 500 series (4... / OEM-190-032 (2011) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2

    738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     008 - 61cm for BM... / 396-008-600 (2008) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     for 600 series (R... / OEM-190-032 (2011) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     for 800 series (R... / OEM-190-032 (2012) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     for CC 1000 SD se... / OEM-190-032 (2009) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     for CC 2000 SD se... / 190-341-100 (2009) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Expert 76130 HDT / 31AY77SZ650 (2014) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Expert 76130 HDT / 31AY77SZ650 (2014) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     611 D / 31A-6TCD678 (2006) / Auger housing, Au... / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     611 D / 31A-6TCD678 (2007) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     YM 5655 DE / 31AT6TED643 (2007) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2

    738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     611 D / 31A-62CD678 (2009) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     YM 6170 DEM / 31AY53LR643 (2008) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     SB 624 / 31AV63LE680 (2009) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     POLAR 8066 / 31AV6WLN609 (2009) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     POLAR 10071 / 31AV6RLO609 (2007) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     ST 380 D / 31A-32AD678 (2008) / Auger housing / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     M 56 / 31A-32AD700R (2011) / Auger housing, Au... / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     611 D / 31A-62CD678 (2008) / Auger housing, Au... / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Ambition SF 66 E / 31AY64S3650 (2012) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2
738-04124A     PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2     Expert 6170 / 31AW53TR650 (2014) / Impeller / PIN-SHEAR:.25 x 1.50:GR2

    738-04124     PIN SHEAR     for GT 1000 SD se... / OEM-190-032 (2006) / Auger housing, Au... / PIN SHEAR
738-04124     PIN SHEAR     YM 6170 DE / 31AY5DLE643 (2006) / Auger housing, Au... / PIN SHEAR
738-04124     PIN SHEAR     for CC 1000 SD se... / OEM-190-032 (2006) / Auger housing, Au... / PIN SHEAR
738-04124     PIN SHEAR     E 660 G / 31AV6LHG678 (2005) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04124     PIN SHEAR     for 800 series (R... / OEM-190-032 (2006) / Auger housing, Au... / PIN SHEAR
738-04124     PIN SHEAR     E 640 F / 31AV6FHF678 (2005) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04124     PIN SHEAR     for 700 series (L... / OEM-190-032 (2006) / Auger housing, Au... / PIN SHEAR
738-04124     PIN SHEAR     YM 7110 DE / 31AY5RKG643 (2005) / Auger housing, Au... / PIN SHEAR
738-04124     PIN SHEAR     for 600 series (R... / OEM-190-032 (2006) / Auger housing, Au... / PIN SHEAR
738-04124     PIN SHEAR     YM 6170 DE / 31AY5DKE643 (2005) / Auger housing, Au... / PIN SHEAR

    738-04124     PIN SHEAR     for 450 series (4... / OEM-190-032 (2006) / Auger housing, Au... / PIN SHEAR
738-04124     PIN SHEAR     SNOWFALL / 31A-3AAD647 (2005) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04124     PIN SHEAR     for 500 series (4... / OEM-190-032 (2006) / Auger housing, Au... / PIN SHEAR
738-04124     PIN SHEAR     ST 380 D / 31A-3AAD678 (2005) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04124     PIN SHEAR     611 D / 31A-6ACD678 (2005) / Auger housing / PIN SHEAR
738-04124     PIN SHEAR     YM 7110 DE / 31AY5RLG643 (2006) / Auger housing, Au... / PIN SHEAR

Klinovi

klinovi2

 

1.698,00